قانونی شدن زمین خواری نیـــکزاد و رفقا با مشارکت رستم قاسمی و قالیباف

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

علی‌نیکزاد برای رستم‌قاسمی در مجلس رای اعتماد می‌گیرد، در عوض این خدمت ، برادرش یعنی اکبر نیکزاد با امضای همان وزیر مدیون مجلس، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن می‌شود.

قانون جهش مسکن ساخته و تصویب می‌شود، علی‌نیکزادنائب‌ رییس‌ مجلس و رئیس یکی از بزرگترین هولدینگ‌ ساختمان‌سازی ایران و وابسته به ستاد اجرایی، اکبر نیکزاد عضو شورای‌مرکزی بنیاد مسکن، رستم‌قاسمی وزیر مسکن دور هم جمع می‌شوند.

از این پس علی‌نیکزاد و قالیباف طرح زمین‌های مجانی را قانون ابلاغ می‌کنند، اکبر نیکزاد در بنیاد مسکن راه باز می‌کند و رستم قاسمی زمین‌ها را تحویل می‌گیرد و به شرکت ساختمان‌سازی ستاد اجرایی به ریاست علی‌نیکزاد برای ساختن می‌دهد، سپس اکبر نیکزاد مراحل تنظیم سند‌ها را پیش می‌برد و رستم قاسمی به فروش می‌رساند.

اینگونه هم جیب پر می‌شود، هم زمین‌خواری قانونی شده و هم برسر مردم منت گذاشته می‌شود که برای شما مسکن ساختیم و اگر خانه متری ۳۰میلیون بود به شما متری ۲۰ میلیون دادیم و این‌گونه با قاشق مردم ماست میخورند و پز می‌دهند.