قانون گذار قانون شکن / یادداشت

✍️ ناصر دانشفر

از ابتدا معلوم بود که مردم از این مجلس انقلابی خیری نخواهند دید، چرا که برای وضع قانون راهگشا، نمایندگان خبره و آگاه به امور کشور لازم است که این با نظارت استصوابی میسر نمی گردد. شاهد درستی این مدعا گفته جناب آقاتهرانی است که برخی از منتخبین این دوره مجلس، فرق بین طرح و لایحه را نمی دانند. 

مجلسی شکل یافته که رئیس آن یک روز هم در قوه مقننه اشتغال نداشته و همین زمان کوتاه نشان داده که ایشان یکبار هم قانون اساسی را نخوانده است، چه رسد که به قوانین جاری کشور اشراف داشته باشد.

اینها با آنکه نقص این مجلس است اما به گمان حقیر به سرعت قابل رفع است و با تلاش مستمر در کوتاه مدت امکان برطرف شدن دارد، اما آن چیزی که به این سادگی حل شدنی نیست، داشتن اطلاعات کافی و تخصص لازم در حوزه های مختلف است. نیاز به توضیح ندارد که اینها شروط اولیه و بدیهی برای یک قانون گذار است.

مجلس فعلی با شعار تغییر وضعیت معیشت مردم شروع به کار کرد. آنها دولت فعلی را متهم می کردند که در مدیریت اقتصادی کشور ناکارآمد بوده است و از امکانات موجود کشور به شکل بهینه استفاده نکرده که‌ مدیریت منابع مالی و انسانی را به بدترین شکل ممکن انجام داده است. می گفتند و می گویند که دولت چشم به بیرون دارد و با این نگاه امکان بهبود وضعیت مردمان ممکن نیست. 

این شعارهای دهن پرکن این توقع را ایجاد کرد که نمایندگان انقلابی با ارائه طرح های مبتنی بر کار کارشناسی و تصحیح لوایح دولت در مدتی نه چندان طولانی اوضاع را به کام مردم می نمایند. اما آنچه که در این قریب چهار ماه اتفاق افتاده شعار پشت شعار بوده و بس. حداکثر همت نمایندگان انقلابی احضار وزرا، استیضاح، عدم اقبال به وزیر پیشنهادی و یا خیز گرفتن برای سرنگون کردن رئیس قوه مجریه بوده است و دیگر هیچ. عزمی که به فرموده خیلی زود تبش افتاد و به قول قدیمی ها جای خر بستنشان را فهمیدند. البته شاید هنوز هم نفهمیده باشند و باد دماغشان همچنان باقی باشد، ولی قطعاً از بزرگانشان شنیده اند که چرخاندن مملکت با وضعیت فعلی گاو نر می خواهد و مرد کهن نه نماینده انقلابی، اما شور انقلابی به این آسانی فرو نمی کشد و لذا اگر با تصحیح ضوابط اقتصادی نشود کاری کرد کارستان، شاید با تغییر قانون به نحوی که رئیس دولت آتی هم انقلابی شود، امکان پذیر گردد. وقتی از علم اقتصاد سر در نمی آوری، وقتی در حد اندازه نمایندگی مردمان نیستی و تنها به دلیل حذف تمامی اهل فن به کرسی نمایندگی تکیه زده ای باید فیل هوا کنی که انصافاً چنین هم کردند. آنقدر در این مدت کوتاه به اوت زده اند که صدای سران جبهه اصولگرایی را هم درآورده و بارها در مورد اتخاذ مواضع و یا ارائه طرحهای نابخردانه مورد عتاب قرار گرفته اند. نمونه اش طرح تصحیح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که مرغ پخته را هم به قاه قاه انداخته است.

 اما چه باک انقلابی انقلابی است و از این در نشد از در دیگر وارد می شود. و بدین جهت است که رئیس مجلس در یک کنش انقلابی به بیمارستان امام خمینی وارد می شود، چرا؟ خب ساده است، مسئول انقلابی باید در کنار مردم باشد و نمی تواند از درد مردم فارغ گردد. حالا با ورودش رئیس بیمارستان مخالف است، خب باشد. رفتارش مغایر پروتکل های بهداشتی است، خب باشد. اصلا پروتکل کیلویی چند؟ راستی معنی پروتکل چیست؟ مجموعه قوانین را پروتکل می گویند؟ خب بگویند، ایشان قبلاً رئیس نیروی انتظامی بوده اند. می فرمایید ربطش چیست؟ عرض می کنم. 

در زمان طاغوت جوکی بدین مضمون زبانزد خاص و عام بود که دو پسر بچه با هم سر مهمتر بودن شغل بابایشان کل کل می کردند. اولی گفت آقاجونش قانونگذار است و بادی به غبغب انداخت که یعنی متوجه شدی شغل بابای من چقدر مهم است، دومی گفت اشتباه می کنی پست بابای من بالاتر است، بیچاره اولی گفت مگر شغل بابای تو چیست، گفت پاسبان، فرزند نماینده مجلس با تعجب پرسید چرا فکر می کنی شغل بابای تو مهمتر است؟ گفت علتش این است که بابای تو جان می کند و قانون می گذراند و پدر من پنج زار می گیرد و تو قانون بابای تو می شاشد.

 حالا متوجه شدید رئیس آجان بودن جناب قالیباف و فاتحه خواندن به پروتکل ها چه ارتباطی دارد؟

آقای قالیباف، می گویند حرمت امام زاده را باید متولی آن نگهدارد. وقتی شما به عنوان رئیس قوه مقننه برای قانون تره خرد نمی کنی، توقع داری مردمی که شما را نماینده خود هم نمی دانند به قوانین وضع شده توسط شما، تازه به فرض سودمند بودن عمل کنند؟ 

آقای قالیباف شما مدعی هستید که مسئول انقلابی باید در کنار مردم باشد، آیا از جمله شما می شود این موضوع را استنتاج کرد که رهبری انقلابی نیست؟ می شود نتیجه گرفت وزیر بهداشتی که مورد تایید رهبری است و به قول خودش رابطه ایشان با آقای خامنه ای رابطه عاشق و معشوق است، روحیه انقلابی ندارد، چرا که به بخش آی سی یو بیماران کرونایی سر هم نمی زند.

نمی شود ترامپ را انقلابیخواند چون به مانند حضرتعالی بدون مراعات دستورالعمل های بهداشتی با مردم در تماس هستند؟ 

راستی آقای قالیباف شما به بیماران کرونایی نزدیکترید یا پدر، مادر، فرزندان و سایر بستگان انها؟

چگونه است که قوانین اجازه ملاقات به آنها نمی دهد و شما برای فیلم و عکس گرفتن از کنش قهرمانانه خود قادر به شکستن همه قوانین کشور هستید؟ آقای قالیباف نیت خوانی کاری بس ناصواب است، اما به خدا دم خروس شما چنان پیداست که قسم حضرت عباس که هیچ اگر دست روی هزارتا قرآن هم بگذارید کسی حسن ظن شما را باور نمی کند.

آقای قالیباف

هر چه بگندد نمکش می زنند

وای بر آن وقت که بگندد نمک

عزت زیاد