قبل از فروپاشی!

به چشمهای آنها نگاه کنید که چطور با عشق و سرسپردگی به رهبرشان نگاه می‌کنند…
این عکس مربوط به دیدار اعضای STURMABTEILUNG معروف به SA یا همان شاخه شبه‌نظامی حزب نازی بافرماندۀ مقتدرشان آدولف هیتلر است.
به چشمهای آنها نگاه کنیدچطور با عشق و سرسپردگی به رهبرشان نگاه می‌کنند و به میز و رومیزی ساده‌اش، و به آن فنجان مقابل هیتلر دقت کنیدکه نشان از یک دیدار غیررسمی و صمیمانه بین مرید و‌ مریدانش دارد…
هیتلر چون نگینی توسط طرفدارش دربرگرفته شده و در اوج اقتدار و محبوبیت است.
همه چیز عالی و جاودانه به نظر می‌رسد،اما چندسال بعداز این عکس، آلمان درجنگ شکست خورد و هیتلر، این پیشوای مقتدر خودکشی کرد!
البته بسیاری ازاین جوانها و حتی رهبران این حزب پایان جنگ و مرگ هیتلر را ندیدند زیرا به جرم خیانت به پیشوا، در شبی موسوم به «شب دشنه‌های بلند»اعدام شدند و SA که نقش موثری دربه قدرت رسیدن هیتلر داشت، جایگاهش را به SS داد.
هانا آرنت می‌گوید:
درنظام‌های دیکتاتوری، همه‌ چیز تنها ۱۵دقیقه پیش از فروپاشی، خوب به نظر می‌رسد!

مصطفی تاجزاده

کانال فردای بهتر