قتل رومینا، امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته است / یادداشت

✍️مرضیه محبی وکیل پایه یک دادگستری

در کشاکش و پیچیده شدن روند تصویب لایحه، ما شاهد قربانی شدن زنان زیادی در این بین هستیم. همچنین داستان تجاوزها و تعرض‌ها هنوز هم در روند زمان تکرار می‌شود و قانونی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد

مسئله‌ای که امروزه با آن مواجه هستیم؛ همین مسئله فقدان قانون مشخص برای مجازات مرتکبین تعرض جنسی به زنان است و آن‌چه که ما در قانون اساسی داریم صرفا در بحث حدود و راجع به مجازات زنای به عنف است و بسیاری از این رفتار‌ها مشمول زنای به عنف نمی‌شود. لایحه نسبت به چنین مواردی چاره‌اندیشی کرده که اگر تصویب بشود پاسخ مناسبی به این موارد داده خواهد شد.

مصادیق خشونتی که در این لایحه عنوان شده بود بسیاری از مواردی است که در متون اولیه و متنی که بعد از بررسی قوه قضایی مطرح شده بود وجود داشت که به شدت جامعه به آن‌ها نیاز داشت. متاسفانه این‌ موارد در لایحه حذف شده و به نظر می‌رسد در آخرین تغییرات، آن نکاتی که نیاز بود برای مقابله با تبعیض جنسیتی مطرح شود، کدر شده و رویکرد اصلی لایحه در این مسیر تقریبا گم شده است.

مثلا مواد قانونی به منظور تعیین مجازات کیفری برای مرتکبین به تعرض جنسی زنان مشاهده نمی‌شود و این مواد قانونی در آخرین تغییرات لایحه حذف شده و صرفا برای تحقیر زنان مجازات تعیین شده است. البته بازهم این موارد قدم مثبتی در پرداختن به چنین معضلاتی است و صرف پرداختن به این موضوع به نوعی خسارت معنوی و خشونت زبانی را بررسی می‌کند.
به عنوان مثال برای تحریک زن به خودکشی جرم انگاری شده و مسئله جرایم سایبری نیز مطرح شده است.

انتظار می‌رفت به طور روشن و دقیق بحث فرزندکشی مطرح و مجازات خاصی از جنبه عمومی برای آن مقرر شود که متاسفانه توجه‌ای به آن نشده است حتی مواردی که راجع به تعرضات جنسی در لایحه قبلی وجود داشته نیز حذف شده است.

سوگیری این لایحه به سمت مقابله با کلیشه های جنسیتی که موجب خشونت شده رفته است و به طور کلی حال هوای لایحه و سوگیری به نفع حقوق زنان و رفع تبیض نیست. چراکه در اخرین تغییرات این موارد در لایحه کمرنگ و بی اثر یا حتی حذف شده است و برای مثال نام زنان به بانوان تغییر بیدا کرده است.

عنوان اولیه این لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده و یکی از بارزترین تغییراتی لایحه تغییر واژه زنان به بانوان است و حذف واژه خشونت در این لایحه حاکی از آن است که لایحه از تعریف خشونت به طور روشن شانه خالی کرده است.

در متون اولیه لایحه به صورت شفاف راجع به آثار این خشونت ها و آسیب های روانی به زنان پرداخته شده بود که در آخرین نسخه همه ی این ها نادیده انگاشته شده است و آن‌چه مانده هر چند صرف تصویب یک قانون با هدف مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و هرچند مغتنم مبارک و ضروری است؛ اما با جراحی لایحه جدید ممکن است بسیاری از نیازهای این حوزه را بر طرف نکند و امید است برای این خلاها تدبری لازم صورت گیرد.

در مورد حکم رومینا نقطه نظر اصلی را مراجع فقهی تعیین می کنند اما به لحاظ حقوقی؛ پدر رومینا علاوه بر اینکه دخترش را به قتل رساند از جنبه عمومی نیز آسیب های شدیدی به جامعه وارد آورد. با توجه به گستردگی توزیع این خبر و آثار زیان بار آن در کشور ما و همچنین در کشورهای همسایه آسیب های جدی به روان اجتماع، آرامش و امنیت روانی همه مردم وارد کرد/صبح امروز