قحطی بزرگ در راه است

مهرداد شاکری

در حالی که تحریم ها اجازه فروش نفت را به ایران نمی دهد و حداکثر صدهزار بشکه در روز فروش نفت داریم و بودجه ای که با حداقل ۳۰۰هزار بشکه در روز بسته شده و باعث کسری بودجه بی سابقه در کشور گردیده،از اکثر شهرهای ایران خبر میرسد که فروشگاه های زنجیره ای وابسته به دولت از تامین کالاهای مورد نیاز مردم عاجز شده اند و عملا کالایی برای فروش وجود ندارد.
ادامه این روند می تواند به قحطی کالاهای اساسی منجر گردد.
شیوع هر گونه قحطی در جامعه و کشور ، تیر خلاصی است بر کالبد حاکمیت که مردم را به خیابان ها خواهد کشاند و سرنگونی جمهوری اسلامی رخ خواهد داد.