قدیمی‌ترین عکس موجود از تهران

این عکس قدیمی‌ترین عکس موجود از تهران است

این عکس را عکاس ایتالیایی، لوئیجی پشه، ۱۵۰ سال پیش گرفته است.

تهران قدیم از چهار محله به نام های سنگلج، عودلاجان، بازار و چاله میدان تشکیل شده بود که پولدار های تهران در آنجا زندگی میکردند و محله ثروتمندان تهران سنگلج بود.