قطار مرگ

حسین ارغوانی

مسئول طراحی و نظارت و اجرای این خط آهن غیر استاندارد که عامل راه افتادن سیل در آق قلا و گنبد است هر که هست باید محاکمه و مجازات شود. 
از وزیر راه گرفته تا مشاور و پیمانکار همه باید در برابر دادگاه حاضر شوند و به این جنایت و خیانت خود پاسخ بگویند و خسارات وارده به مردم را جبران کنند.
جاده و خط اهن نباید محیط زیست دو سوی خود را به دو کشور مجرا از هم تقسیم کند و باید به تعداد لازم در زیر آن پل و تونل زیرگذر تعبیه گردد تا چنین فجایعی رخ ندهد.