قطر و عراق و عمان در حال رایزنی

مهرداد شاکری

کشورهای قطر و عمان و عراق با اعزام مقامات بلند پایه خود به ایران و گفتگو با مقامات بلند پایه ایران و امریکا در حال تدارک یک گفتگوی جدید و روشن بین ایران و امریکا برای رسیدن به یک طوافق پایدار هستند
اگر تلاش این کشورها نتیجه بدهد ایران قادر خواهد بود امریکا را به بازگشت به برجام تشویق نماید
اما تحرکات تندروها را هم نباید نادیده گرفت