قطعی کامل اینترنت، رکورد دیگری در کانامه جمهوری اسلامی

حامد تقوی-

با اینکه تعجب آور نیست؛ اما باید مجددا بگوییم، جمهوری اسلامی بار دیگر یا قطع اینرنت رکورد زد. قطعی کامل اینترنت در تاریخ بشریت اولین بار است که در کشور ایران به دست جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. در هیچ کجای دنیا چنین تجربه‌ای بی سابقه بوده است. آنها اینترنت را قطع کردند تا ماشین سرکوبشان را از روی مردم معترض بگذرانند.
بر خلاف ادعاهای دروغین مسئولان جموری اسلامی، هنوز با گذشت پنج روز از قطعی کامل اینترنت در ایران خبری از وصل مجدد آن نیست.
بسیاری از افرادی که مقیم خارج از کشور هستند ، هنوز موفق به ارتباط با خانواده هایشان نشده اند و با وجود نگرانی های بسیار دچار مشکلات فراوانی هم شده اند.
حتی قطعی اینترنت در ایران اقتصاد داخلی را هم از کار انداخته است. صرافی ها، امکان فرهنگی، تاکسی های اینترنتی و افرادی که به هر طریقی کارشان با اینرنت گره خورده است.
این ها همگی در حالی است که حاکمان ایران معترضان را اغتشاشگر خطاب میکنند. در حالی که هیچ جای اعتراضی برای مردم باقی نگذاشته اند و هر کسی اعتراض کند وابسته به دولت های خارجی میخوانند.