قمار خارجی جدید نظام ‌

راه سبز امید

نظام وطن فروش و آزادی ستیز و مردم ستیز حاکم بر ایران هیچگاه دست از قمارهای خارجی اش بر نمی دارد.

حالا که بعد از صرف میلیاردها دلار پول ملت ایران،

روس ها و اسرائیلی ها و نظام اسد مثل یک زباله آن را از سوریه با لگد به بیرون پرتاب کرده اند؛

برای پوشش این شکست و رسوایی و افتضاح سیاسی و نظامی و اقتصادی خود

با ارسال سوپر تانکرهای حامل سوخت ایران به ونزوئلا

برای شکستن تحریم این کشور دست به یک قمار جدید و خطرناک زده

و چپ های وطن فروش هم بخاطر این خیانت نظام برای آن سوت و کف می زنند.