قمی: هر دولتی که می‌آید می‌گوید دولت قبلی کار نکرده

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهر دولتی که می‌آید می‌گوید دولت قبلی کار نکرده، باید از این به بعد از دولت‌ها پرسید که خودت چکار کردی یا می‌خواهی چکار کنی؟

نماینده سابق مجلس گفت: دولت باید خود را پلکان ترقی مردم قرار دهند نه اینکه مردم پلکان ترقی آنان باشند و افراد بیایند و چند صباحی در مناصبی قرار گیرند تا جیب خود و نزدیکان خود را پر کنند و به آشنایان و دوستان‌تان پست و مقام ببخشند.

به گزارش ایسنا، قمی گفت: یکی از مشخصات دولت این است که اعضای آن با انقلاب رابطه خوبی داشته باشند و به جمهوریت و اسلامیت نظام که مورد تاکید فراوان است تعصب داشته باشند و برای حفظ و پیشرفت آن تلاش کنند.

وی با بیان اینکه دولتی‌ها نباید مردم را پلکان ترقی خود سازند، اظهار کرد: دولت باید خود را پلکان ترقی مردم قرار دهند نه اینکه مردم پلکان ترقی آنان باشند و افراد بیایند و چند صباحی در مناصبی قرار گیرند تا جیب خود و نزدیکان خود را پر کنند و به آشنایان و دوستان‌تان پست و مقام ببخشند.

این نماینده سابق مجلس افزود: دولتی‌ها نباید اهل دنیاطلبی باشند و در کارشان هم نباید بی‌برنامگی حاکم شود. آنان باید طوری عمل کنند که برای هرروز کار خود یک برنامه‌ریزی درست و دقیق داشته باشند تا در یک دوره چهار ساله اهداف مشخصی را محقق کنند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مردم ما نسبت به انقلاب دین خود را ادا کردند و حالا نوبت مسئولان است، یادآور شد: هر دولتی که می‌آید می‌گوید دولت قبلی کار نکرده، باید از این به بعد از دولت‌ها پرسید که خودت چکار کردی یا می‌خواهی چکار کنی؟

قمی با بیان اینکه دولت باید جهادی باشد، اظهار کرد: دولت باید شبانه‌روز هم و غم خود را مردم قرار دهد و کار خود را محدود به ساعات اداری نکند. دولت باید خود را دارای اختیار و اقتدار بداند و اگر در موردی به نفع مردم تصمیم‌ گرفت دیگر از کسی یا چیزی نترسند و کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: دولت کارآمد باید تفکر خدمت به مردم را داشته باشد و اگر در جایی کاری را دید که باید و لازم است انجام شود دیگر به اینکه ممکن است چه واکنشی از سایرین دریافت کنند نگاه نکند. بلکه به قیمت استعفاء افراد یا برکناری آنان کار درست، انجام شود.