قهر فرهاد رهبر از دولت رییسی؛‌ او به معاون اولی مخبر معترض است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_گفته می شود که فرهاد رهبر که تئوریسین اصلی اقتصادی ستاد رییسی بود از دولت رییسی قهر کرده است و دیگر در پاستور حاضر نمی شود .

این در حالی است که در هفته اول حضور رییسی در پاستور فرهاد رهبر در تمامی جلسات حضور داشت.

علت قهر فرهاد رهبر انتصاب مخبر به معاون اولی رییس جمهور بوده چرا که پیش از این بنا بوده فرهاد رهبر معاون اول رییس جمهور شود.