قوه مجریه را هم تحویل سپاه بدهید تا همه مشکلات کشور حل شود

اکبر گنجی

دبیر مادام العمر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ادعا کرد

که در ۴۲ سال گذشته در عرصه دفاعی، امنیتی و سیاست داخلی و خارجی

در حال پیشرفت دائمی بوده ایم

و فقط در حوزه های فرهنگی و اقتصادی شاهد روندهای منفی بوده ایم

و این هم تقصیر قوه مجریه است.

ادعای اصلی اش این است که هر جا دست سپاه بوده موفق بوده ایم.

خوب است او توضیح دهد آمریکا و اسرائیل چگونه به سری ترین مکان های نظام نفوذ کرده

و هر روز یک جای مهم را منفجر می کنند

یا اسرائیل موفق به ترورهای بسیاری در ایران
شده

و دائماً در حال بمباران نیروهای ایرانی یا متحدانش در سوریه و عراق و لبنان و یمن است؟

با این ادعاهای کاذب، تنها راه حل او برای رفع مشکلات کشور این است

که یک سپاهی رئیس جمهور شود!!!