قیر رایگان بنام روستاها و بکام مدیران و پیمانکاران رانت‌خوار

اکبر اعلمی

وقتی که مجلس یکدست و دستچین شده ناظران استصوابی شکل می‌گیرد یکی از خروجی‌هایش رفتارهای پوپولیستی جوگیری و تصویب طرحها و لوایحی است که حاصلی جز فساد در برندارد.

لذا هنوز کمر مردم از فشار پیامدهای مفاسد و ویژه‌خواری‌های ناشی از عرضه ارزجهانگیری راست نشده که مجلس انقلابی با تصویب طرح دوفوریتی، مصمم است دولت را وادار سازد تا در شش‌ماهه سالجاری ۱.۰۰۰.۰۰۰ تن قیر را که بسته به شل یا سفت بودن آن بین ۱۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ارزش دارد بصورت رایگان در اختیار پیمانکاران خاص قرار دهد.

ظاهرا توجیه طرح هم طبق معمول بنام مستضعفان و روستاییان اما سرانجام به کام رانت‌خواران و مستکبران است.

حال‌آنکه تجربه و گزارش‌های تفریق بودجه نشان داده است که این قبیل مصوبات زمینه فساد مدیران دولتی و تبانی آنان با پیمانکاران و دریافت‌کنندگان قیر را در شبکه‌های توزیع فراهم می‌سازد و مجلس قبلی نیز دقیقا به همین دلیل و هشدار‌های سازمان‌های نظارتی، این بند فسادزا را که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود حذف کرد.

نکته درخور توجه دیگر مربوط به قدرت لابی گری افرادی است که این مجلس انقلابی را به تصویب دوفوریتی این طرح واداشت!

زیرا لوایح و طرح‌های دوفوریتی در مواقعی تقدیم مجلس می‌شود که تصویب آن‌ها از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه، مستلزم سرعت فوق‌العاده است!

تاخیر در توزیع قیر فسادزا کدام خسارت و فوت فرصت برای کشور را به همراه دارد، الله‌اعلم!؟