کانال سرائر نزدیک به جبهه پایداری خبر داد : شبکه خانوادگی علی فروغی در رسانه های کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، فروغی رئیس شبکه سه سیما که بیش از دو سال از حضورش در صدا و سیما میگذرد در ادامه فعالیت های شبکه ای خود برای ایجاد قدرت رسانه ای نزدیکان خود را در مجموعه های مختلف رسانه ای درون و بیرون از سازمان صدا و سیما مشغول به فعالیت کرده است.

یکی از این افراد احسان فروغی برادر رئیس شبکه سه سیما است که اخیرا تهیه کنندگی برنامه “چاپ اول” شبکه خبر را با سفارش برادر خود در دست گرفته است.

از دیگر اقوام فروغی می توان به احمد مداحی شوهر خواهر وی اشاره کرد که وی نیز به تازگی با سفارش علی فروغی به سمت رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی سازمان تبلیغات منصوب شده است.

یکی دیگر از دامادهای خانواده فروغی نیز بدون هیچ تجربه ای در شبکه سه مشغول تهیه کنندگی می باشد.

فعالیت های رسانه ای مدیر شبکه سه البته به همین موارد محدود نشده و اخیرا با هزینه های گزاف و در اختیار گرفتن برخی کانال های خبری، اقدام به تخریب منتقدان خود می کند.