لابی جدید امریکا با عراقی ها برای محدود کردن بیش از پیش ایران

 

سهراب سهیلی

کمی پیشتر در تعطیلات کریسمس، ترامپ به همراه بانوی اول امریکا

سفری غیر منتظره به عراق داشتند.

آنها بی آنکه با مقامات عراقی دیدار کنند،

وارد کمپ نظامی های امریکایی شدند.

رسانه ها اعلام کردند که عراقی ها از این سفر از پیش تعیین نشده ترامپ به شدت ناراحت شده اند

و حتی مجلس این کشور یک جلسه اضطراری برای این کار تعیین کرده است.

اما سفر با برنامه مایک پمپئو به عراق و دیدار با مقامات عرب و کرد عراق و کردستان

به خوبی نشان داده است که عراق رابطه ای فراتر از آنچه رسانه ها می گویند با امریکا دارد.

رابطه مقامات عراقی با امریکا یعنی بایکوت شدن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی است.

پمپئو سر ان ندارد که کوتاه بیاید و تمام قوای خود را گذاشته است که ایران را به زمین بزند.

محدودیت ایران در منطقه و به ویژه در اروپا،

و به تبع آن اتمام سفرهای دیپلماتیک ظریف این فرصت را به امریکا داده است تا تیر خلاص را بزند.

نگام، ناگفته های ایران ما