لابی سنگین «سعید محمد» برای تایید صلاحیت

«سعید محمد» که زمزمه‌های حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ هر روز برجسته تر می‌شود اقدام به برطرف نمودن جدی خلا خود یعنی فقدان تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان نموده است.

تعداد بالایی از ناظران سیاسی چالش مهم پیش‌روی «سعید محمد» را نه استقبال مردمی بلکه عدم تایید صلاحیت از طرف شورای نگهبان می دانند.

شنیده ها نشان میدهد سعید محمد اقدام به رایزنی انفرادی با اعضای شورای نگهبان کرده است.

او در همین راستا جلسه‌ای را سید احمد خاتمی برگزار کرده و هر دو نفر جلسه را بسیار مثبت ارزیابی کردند.

سید احمد خاتمی به سعید محمد گفته که می تواند بخشی از اعضای شورای نگهبان را با وی همسو کرده و نظر مثبت آنها را در صحن شورا به نفع «محمد» جلب کند.