لاریجانی به سکوت ۴ ساله رسانه ای میرود!

شنیده ها

علی رغم اینکه سروصداهای رسانه ای برای حضور علی لاریجانی افزایش یافته است، شنیده ها نشان میدهد به احتمال زیاد لاریجانی قصد ندارد در این دوره از انتخابات شرکت کند.

یکی از نزدیکان علی لاریجانی گفته است، رییس سابق مجلس قصد دارد در تا پایان دوره رییس جمهور بعدی وارد فاز سکوت رسانه ای شود.

تحلیل نزدیکان لاریجانی این است که سکوت رسانه ای باعث میشود مردم عملکرد گذشته فرد را فراموش خواهند کرد و تاثیر مثبتی در ورود دوباره لاریجانی به دور بعدی انتخابات خواهد داشت.

این موضوعات در حالی مطرح میشود که محمدجواد لاریجانی، پیشتر در مصاحبه ای از حضور علی لاریجانی در انتخابات خبر داده بود.