لاریجانی و تشکیل حزب سیاسی برای تاثیرگذاری در فضای آینده سیاسی کشور

شنیده ها

علی لاریجانی تحرکات در سایه دارد.

لاریجانی می خواهد با یک گفتمان و حزب جدید وارد عرصه سیاسی شود.

علی لاریجانی که قدرت سخت افزاری خود را در میان هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب از دست داده اکنون به دنبال قدرت نرم افزاری و شکل جدیدی از قدرت است.

حال و روز لاریجانی دیدنی است فردی که تا دیروز کم اهمیت ترین چیز برای وی افکارعمومی و جریان های نرم افزاری بود و با لابی و تعامل با هسته سخت قدرت اهدافش را پیش می برد امروز به دنبال قدرت نرم و جریان سازی های مردمی است چرا که از هسته قدرت سخت نظام ازاله شده است.

لاریجانی در مسیر جدید خود نیز احتمالا راه به جایی نخواهد برد و شکست خورده به مقصد نهایی خواهد رسید.