لاوروف از طرف بشار اسد می گوید ایران، وقت رفتن از سوریه است!

✍️رستم شجاعی مقدم

روسیه متحد استراتژیک اسرائیل است و قطعا بین ایران و اسرائیل ایران را انتخاب نخواهد کرد.

پوتین علاوه بر اتحاد استرتژیک با اسرائیل ایران را به چشم همسایه ای ضعیف شده و دم دست نگاه می کند اما به اسرائیل چنین نگاهی ندارد.

از طرف دیگر روسیه سوریه را مستعمره و مال خود می داند و اکنون که بهانه دارد در اخراج ایران از سوریه درنگ نمی کند.

بشار اسد نیز حتی اگر خیلی احمق باشد می فهمد که زیر بمباران هفتگی اسراییل نمی شود ادعای کشور داری و بازسازی سوریه کرد.

اکنون با وجود واقعیتهای بالا شاید حاکمیت ایران و نظامیان درگیر در سوریه نخواهند بپذیرند که تمامیت هزینه های سوریه را حتی اگر چندین سال دیگر کش دهند باید ببازند چون راه دیگری ندارند ، اما صراحت لائورف در ببان جمله ؛ سوریه نباید به میدان جنگ اسرائیل و ایران تبدیل شود ؛ حتما
مخاطبش ایران است.

وزیر پوتین نمی تواند به اسرائیل بگوید که به سوریه حمله نکنید ، حتی زمانی که ایلیوشین تجسسی روسی با خدمه پر تعدادش قربانی شگرد جنگی نیروی هوایی اسرائیل شد روسها چنین سخنی به اسرائیل نگفتند و حالا و بعدا هم نخواهند گفت.

اکنون لائوروف در بیان جمله بالا هم وزیر خارجه روسیه است و هم از طرف بشار می گوید که : ایران، وقت رفتن از سوریه است!

باز هم بی تدبیری های علی خامنه ای نتیجه عکس داد. بعد از اینهمه اتلاف جان جوانان ایران و میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران، این نتیجه ای است که خامنه ای از چند سال حضور بی حاصل در سوریه گرفته است