لایحه بودجه ۹۹ ارایه شد/ بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است که با افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبته به سال گذشته همراه است. این رقم در سال گذشته ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش ایلنا، براساس لایحه بودجه سال ۹۹،  بودجه عمومی ۵۶۳.۸۲۹ میلیارد تومان است که این میزان در سال گذشته ۴۴۷ هزار میلیارد تومان بود. همچنین درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته افزایش ۸ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است که با افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبته به سال گذشته همراه بوده است.

درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد.

همچنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

دولت برای سال اینده پیش بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی  20 درصد است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه در بودجه تعیین شده است.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه در پیوست زیر ارایه می‌شود؛

https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=0221cc15-82ad-41f2-a805-efc17357a4a9