لرزش عجیب صدا و اضطراب سخنگوی سپاه از چیست؟

✍️محمد ارسلانی

خبر مرگ سردار حجازی اولین بار توسط خبرگزاری های وابسته به سپاه
و به نقل از روابط عمومی سپاه منتشر و دلیل مرگ سکته قلبی عنوان شد
اما در یک چرخش صد و هشتاد درجه ای پس از چندین ساعت
علت مرگ شهادت به دلیل عوارض شیمیایی عنوان شد
حاکمیت همواره در اغلب موارد واقعیات را از مردم پنهان نموده است
زمزمه هایی مبنی برکشف یک هسته جاسوسی در سطوح بالای سپاه و سپاه قدس به گوش می رسد
اخباری که میتواند منجر به حذف سردار حجازی و ترس و دستپاچگی سران سپاه شود
ترس و اضطرابی که باعث میشود سردار رمضان شریف
در زمان تسلیت مرگ سردار حجازی با لرزش صدای عجیب
از جمله عجیب تر تسلیت به مرحوم رهبر معظم انقلاب استفاده کند
آیا اتفاقی بزرگ در راه است ؟