لرستان صدرنشین افزایش قیمت اجاره مسکن/افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در کل کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درحالی بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن مربوط به استان لرستان با ۳۷.۲ درصد افزایش بوده، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷,۱ درصد است.

به گزارش اعتمادآنلاین، یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های “اجاره بهای واحدهای مسکونی” و “خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی” (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و…) می‌باشد.

 در فصل تابستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۵۱,۹ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۴۲.� )، ۶.۹ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ۲۳.۶ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۲.۷ درصد افزایش می‌باشد.

گفتنی است، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در فصل تابستان ۱۳۹۸ برابر با ۲۷,۱ درصد است.

متوسط افزایش اجاره بها

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۳.۱ درصد است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸(۲۵.۶ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۷.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۱.�

تورم نقطه به نقطه

درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۴.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۲.۱ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

در جدول زیر شاخص اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری و درصد تغییر ان قابل مشاهده است.

شاخص اجاره بها

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۴,� درصد است. اطلاع مذکور در استان تهران (۳۳.۷ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۹.۴ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد میانگین اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی به مراتب بیشتر از میانگین اجاره‌بها در قراردادهای جدید، افزایش پیدا کرده است.