لزوم جوابگویی آقای «لاریجانی» در امضا نکردن اعتبارنامه آقای «رئیسی»

✍️ احمد حیدری

بالاخره بعد از گذشت چند روز از پخش خبر غیر رسمی عدم امضای اعتبار نامه آقای رئیسی توسط آقای لاریجانی در فضای مجازی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد آقای صادق لاریجانی «رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق و رئیس پیشین قوه قضائیه» از امضای اعتبارنامه خودداری ورزیده؛ بدون این که از جانب مسئولان عالی رتبه نظام مؤاخذه گردد و در پیشگاه مردم موظف به بیان دلیل خودداری‌اش از انجام وظیفه‌اش شود! در ضمن سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده: «امضا نکردن ایشان خدشه‌ای در اعتبار نامه ایجاد نمی‌کند»! در این مورد چند سؤال مطرح است:

  1. امضای اعتبارنامه منتخب وظیفه اعضای شورای نگهبان هست یا نه؟
  2. اصولا چرا اعتبارنامه صادر و امضا می‌شود؟ شورای نگهبان برای منتخبان مجلس و منتخب ریاست جمهوری اعتبارنامه صادر می‌کند تا منتخب بودن آنان از نگاه شورا و صحت انتخابشان اعلام شود؛ بنا بر این اگر عضوی از اعضای شورا اعتبارنامه را امضا نکند، ظاهرترین معنایش آن است که وی کلیت انتخابات یا انتخاب شدن منتخب را صحیح ندانسته است.
  3. این که این امضا نکردن مهم نباشد و مورد مؤاخدا قرار نگیرد و خودداری کننده از امضا مجبور به جوابگویی نشود، باب بدی را برای آینده باز می‌کند و چه بسا درآینده با توجه به این رویه، همه یا اکثریت اعضای شورا بخواهند از امضای اعتبارنامه خودداری ورزند که در چنین فرضی آیا باز هم اهمیت نداشته و خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟
  4. نسبت به انگیزه آقای لاریجانی در امضا نکردن چند احتمال وجود دارد: الف. ایشان صلاحیت آقای رئیسی را که در مدت ریاست خودش بر قوه قضائیه، معاون اولش [۵ سال] یا دادستان کل کشور [۵ سال] بوده، قبول ندارد که این بعید است. ب. ایشان در صحت آراء آقای رئیسی خدشه دارد که این هم بعید است زیرا کسی از رأی آقای رئیسی شکایتی نداشته و ادعایی در مورد عدد آرایش غیر از آنچه اعلام شده، شنیده نگردیده است. ج. اصل انتخابات ریاست جمهوری اخیر را قابل تأیید نداند. اگر این احتمال باشد، چرا؟ آیا دلیلش عدم تأیید اخوی‌اش از جانب شورای نگهبان بود؟ اگر دلیل این بود، باید همان موقع که از تأیید برادرش بخصوص بعد از رهنمود رهبری مأیوس شد، اعتراض خود را علنی کرده و استعفا می‌داد. آیا رویه «عدم احراز صلاحیت» را قبول ندارد؟ این رویه غلط و غیر قانونی هم سه دهه است که اجرا می‌شود و او نه تنها بدان اعتراض نکرده بلکه خودش آن را اجرا و تأیید کرده است! «منتخب مردم بودن» و «رئیس جمهور» بودن او را قبول ندارد؟ اگر این است، استدلالش چیست؟ آیا به این استدلال که چون اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکرده‌اند، «منتخب جمهور و رئیس آنان» نمی‌باشد؟ یا…؟

دلیل ایشان هر چه باشد باید آن را توضیح دهد و نظام نباید اجازه دهد ایشان بگوید: «صحت انتخابات و صحت ریاست جمهوری او برایم احراز نشده، از این رو امضا نکرده‌ام»! در مورد نمایندگان تابه حال شورای نگهبان با استناد به «استصواب»، هر کس را نمی‌پسندیدند، با عنوان «عدم احراز» ردّ می‌کردند بدون این که مجبور به جوابگویی باشند. ظاهرا آقای لاریجانی این‌بار قصد دارد با استناد به عنوان «عدم احراز سلامت انتخابات» از امضای اعتبار نامه آقای رئیسی شانه خالی کند بدون این که مجبور به جوابگویی باشد! و این هم ثمره نامبارک جدید «نظارت استصوابی» و عنوان مجعول «عدم احراز» است. پس قبل از ظاهر شدن ثمرات نامبارک دیگر، این عنوان را منع کنید و این عضو شورا را موظف به جوابگویی در باره امضا نکردنش گردانید.