لزوم خانه تکانی اساسی در حاکمیت شرط حضور مردم در انتخابات ؛ امکان این خانه تکانی فقط با اجرای بیانیه های میرحسین موسوی پس از انتخابات ۸۸

✍️حسین فرزین

نشست و برخاست های انتخاباتی، فعلا تا به صحنه آمدن و یا نیامدن چند چهره مشخص عمدتا سرگرم است.

هم برای راستگرایان چند شاخه و عمدتا ارتجاعی و هم برای اصلاح طلبان چند شاخه.

ورود چهره های مشخص به صحنه هم بستگی دارد به سرانجام برجام در این مرحله، لغو تحریم ها و مذاکرات غیرمستقیم و مستقیم میان ایران و امریکا.

این مذاکرات احتمالی نیز به این معنا نیست که طمع امریکا برای بدست گرفتن عنان ایران خاتمه می یابد و کشورهای پیرامونی ایران هم با ایران همسو می شوند.

رقابت سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه خواهد یافت و یگانه هنر ایران در این مرحله و برای عبور از گذرگاه کنونی یک خانه تکانی اساسی در خود حاکمیت است.

این خانه تکانی نیز ممکن نیست، مگر با تغییر اساسی سمت گیری اقتصادی ایران و تصویب و اجرای قوانینی که دست دولت را برای جلوگیری از غارت کشور توسط مافیاهای هفت سر بگیرد و روند ادامه طبقاتی تر شدن کشور را گرفته و قطار رفته را به عقب باز گرداند.

یعنی اجرای همان بیانیه هائی که میرحسین موسوی پس از انتخابات ۸۸ و در اعتراض به کودتا علیه رای مردم منتشر کرد.

این مهم نیست که او دیگر توان و سن و سال بدست گرفتن چنین سکانی را دارد یا ندارد، مهم اینست که آن بیانیه ها و منشورها به یک برنامه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده و به اجرا گذاشته شود.

انتخابات ۱۴۰۰ اگر این رنگ و بو را داشته باشد یک انتخابات جدی است و به همین دلیل باید منتظر بود و دید در آغاز سال جدید کدام شخصیت ها و چهره ها در میدان رقابت می مانند.

تا آن زمان جاده های انحرافی بسیار باز خواهد شد که باید هوشیار بود و آنها را بازشناخت.

نباید آن فریبی که در انتخابات سه دوره پیش “اعلمی” به این دلیل که آذربایجانی است و به امید رای ترک زبانها و شکستن آراء به میدان فرستادند را خورد و نه آن خام خیالی که با پیش انداختن دکتر معین و شکسته شدن آراء عملا پیروزی احمدی نژاد را ممکن ساختند.

رهبری در آخرین سخنرانی اش که در سالگرد قیام تبریز ایراد کرد برای نخستین بار پس از وعده و آرزوی انتخابات پر شور در ۱۴۰۰، چنین جمله از دهانش خارج شد «عقب ماندگی‌های کشور بابت انقلابی عمل نکردن است.

شکاف طبقاتی باید از بین برود.» .

حالا باید دید این جمله ناشی از عزمی راسخ برای خاتمه شکاف طبقاتی در جامعه است؟

آیا قرار است این شکاف طبقاتی رنگ و بوی انقلابی به خود بگیرد؟

اگر چنین باشد، قطعا باید اصول کامل قانون اساسی اجرا شود و آن اصولی که به فرمان خود ایشان تغییر داده شده و به ضد خود تبدیل شده به ماهیت اولیه خود باز خواهد گشت.

از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اقتصادی به بخشی (تعاونی- دولتی- خصوصی)؟

و یا این جمله نیز یک مانور است.

از جمله مانورهائی که ایشان مدعی بود احمدی نژاد شعارهای انقلاب را زنده کرد؟

انتخابات۱۴۰۰ اگر این ماهیت را پیدا کند جدی است و مردان چنین میدانی هم باید مردانی جدی باشند و نظرات خود را در همین چارچوب بیان کنند.

دوران پنهان شدن پشت کلی گوئی ها گذشته است.

✍️ دیدگاه شما 🙏