لزوم محاکمه سریع ابراهیم رییسی به اتهام جنایت علیه بشریت در اهواز

سلمان هادوی

روز گذشته میتینگ انتخاباتی ابراهیم رییسی در ورزشگاه تختی اهواز در حالی برگذار گردید که عملا هیچ فاصله گذاری اجتماعی انجام نشد و پروتکل های بهداشتی ستادملی کرونا به طور فاحشی توسط ابراهیم رییسی و ستادانتخاباتی اش نقض گردید
این تجمع در حالی صورت گرفت که در تمام دنیا بخاطر کرونا بر فاصله گذاری اجتماعی تاکید می شود.
ابراهیم رییسی با نادیده گرفتن هشدارهای مختلف و به طمع پیروزی در انتخابات با برگذاری این تجمع عملا جان چندین هزار نفر را در یک خطر مسلم و واقعی قرار داده و معلوم نیست چند صد یا چند هزار نفر از مردمی که فریب ابراهیم رییسی را خورده اند و در این همایش انتخاباتی شرکت کرده اند با ابتلا به کرونا کشته شوند
و چندین هزار نفر دیگر بخاطر کرونا بیمار و بستری گردند
برگذاری این همایش توسط رییسی می تواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود.
محاکمه ابراهیم رییسی بخاطر این جنایت ضروری است.
هر چند تقریبا بعید است رییسی خودش را در قوه قضاییه ای که بر آن ریاست دارد محاکمه کند
اما مطالبه عمومی مردم برای محاکمه ابراهیم رییسی می تواند به شگفتانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰تبدیل شود