لطفا بیشتر از این گندش را در نیاورید

مهرداد شاکری

در سالگرد کشته شدن سردار قاسم سلیمانی
علنی شدن واقعیات تازه ای از ارتباطات و مراودات ایشان با گروه های تحت حمایت ایران در منطقه
و حمایت مالی ایشان از مردم کشورهای منطقه باعث شده تا آحاد مردم
خشمگین از اقدامات ایشان با خود زمزمه کنند
که وقتی مردم ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی
حتی درتامین مایحتاج روزانه خود نیز با سختی ها و مرارت های گوناگون همراه بوده اند
چگونه چمدان چمدان دلارهای بیت المال که حق مسلم مردم ایران بوده
سر از فلسطین و لبنان و یمن و عراق و سوریه در آورده است
چگونه است که میلیون ها دلار از دارایی این سرزمین که می بایست خرج عمران و آبادانی کشور گردد
سر از سودان درآورد تا خرج سلاح و بمب و مهمات شود برای برادر کشی
چطور میلیون ها دلار از ثروت ملی ، در کشورهای منطقه تبدیل به موشک شد و بر سر مردم همان مناطق فرود آمد
حال یکی می آید و با ذکر خاطره خوردن توت خشک و چای در دفتر ایشان
از تلاش و اهتمام وی برای حفظ بیت المال سخن می گوید
براستی مردم را تا چه اندازه نفهم و کودن تصور کرده اید
بیشتر از این گندش را درنیاورید و قدیس سازی نکنید
مردم این روزها به اندازه کافی درد دارند
شما بیشترش نکنید