لغو تحریم‌ها و آغاز فعالیت مجدد بانک تجارت در انگلستان

نگام ، اقتصادی _ مدیرعامل بانک تجارت گفت: با لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها، امکان فعالیت کامل بانک تجارت در انگلستان فراهم شده است.

محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل بانک تجارت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا با اشاره تحریم‌های بین‌المللی بانک تجارت، گفت: خوشبختانه دیشب مطلع شدیم که کوشش‌های حقوقی بانک تجارت در انگلستان به نتیجه رسیده و با لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها، امکان فعالیت کامل بانک تجارت در انگلستان فراهم شده است.

مقدم اظهار داشت: بر این اساس، بانک تجارت می‌تواند در انگلستان به ارائه کلیه خدمات متعارف بانکی اقدام کند.