لوکوموتیر یا لوکوموتیو؟ مسئله این نیست

محمدهادی بازیاری(میثم)

باورش کمی سخت است اما فردی که ۴۰ سال در بالاترین مناصب قضایی کشور حضور فعال داشته است
و با استفاده از علم قاضی با یک امضای ساده خود جان هزاران نفر بیگناه را گرفته است
و باعث مرگ ده ها هزار نفر انسان طی این ۴۰ سال شده است
هنوز از لحاظ سخنوری و ادبیات گفتاری و نوشتاری در سطح یک دانش آموز کلاس اولی می باشد
و لوکوموتیو را لوکوموتیر تلفظ میکند ، این یعنی این فرد نه مطالعه دارد و نه سواد و نه دانش
حالا همین فرد جاهل قراراست رییس جمهور کشوری با عظمت به نام ایران باشد
خدا عاقبت همه ما را به خیر کند