لیبی: مزدوران «واگنر» و «جنجوید» میدان نفتی «الشراره» را اشغال کردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزیر کشور لیبی اعلام کرد: مزدوران «واگنر» روسیه و «جنجوید» سودان میدان نفتی «الشراره» را اشغال کردند. 

به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر کشور لیبی اعلام کرد: مزدوران «واگنر» روسیه و «جنجوید» سودان میدان نفتی «الشراره» را اشغال کردند.