لیست اولیه اصولگرایان برای شورای شهر؛ سهم ثابت پیرها

شنیده ها

نگاهی به لیست شورای شهر نشان دهنده سهم ثابت پیرمردهای اصولگرا، افراد تکراری و چهره‌های بسیجی است.

مهدی چمران، پرویز سروری، مسعود ظریبافان، ابوالفضل قناعتی، مهدی بابایی، جواد عامری، حسین طلا، سید محمد آقامیری، ناصر امانی، احمد صادقی، محمدحسن طریقت، مهدی پیرهادی، حبیب کاشانی، علیرضا جعفری، علی اصغر قائمی، سید جعفر تشکری هاشمی، خسرو دانشجو، هادی ذاکری، سوده نجفی، سید احمد علوی، مهدی اقراریان، جعفر فرجی، علیرضا احمدی، مهدی صیاد شیرازی، مهدی وکیل پور، وحید نوروزی، میثم مظفر، علی محمد نژاد، ابراهیم مداحی، کامران زنگیشه، فرامرز عظیمی، ابوالقاسم چیذری، نادر شکری، دلاور صیامی، عظیم بابایی، مهدی اسفندیاری، محمد رضا طالبی نژاد، مینو اصلانی، الهه راستگو، سمانه زمانی، سید مهدی هاشمی، زینب حمیدزاده