لیست جدید دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، لیست جدید دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم برای سال تحصیلی ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱

به گزارش خات نیوز ، مورد تایید بودن به این معناست که دانش آموزانی که برای تحصیل به خارج از کشور میروند بعد از اتمام تحصیل میتوانند به کشور خودشان برگرند و کسب و کار به راه بیندازند.

همچنین زمان ثبت نام دانشگاه های ترکیه هر سال بین نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر می باشد برای ورود به این دانشگاه ها آزمون yos هر ساله برگزار میشود که زبان آزمون دانشگاه ها به زبان های انگلیسی و ترکی برگزار می شود. همچنین بعضی از دانشگاه های ترکیه با استقبال زیاد از آزمون یوس، آزمون را به زبان های عربی و حتی فارسی نیز برگزار میکنند.

لیست جدید دانشگاه های ترکیه 2020 – ۲۰۲۱

گروه الف (ممتاز)

۱-Bilkent University / Bilkent Universitesi

۲-Bogazici University / Bogazici Universitesi

۳-Hacettepe University / Hacettepe Universitesi

۴-Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi

۵-Koc University / Koc Universitesi

۶-Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi

۷-Sabanci University

گروه ب (خوب)

۸-Anadolu University

۹-Ankara University / Ankara Universitesi

۱۰-Bahçeşehir University (BAU)

۱۱-Dokuz Eylul University

۱۲-Ege University / Ege Universitesi

۱۳-Erciyes University / Erciyes Universitesi

۱۴-Gazi University / Gazi Universitesi

۱۵-Istanbul University / Istanbul Universitesi

۱۶-Izmir Institute of Technology

۱۷-Cukurova University

۱۸-Marmara University / Marmara Universitesi

۱۹-Ondokuz Mayis University

۲۰-Selcuk University / Selcuk Universitesi

۲۱-University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi