ماجراجویی از سوریه تا افغانستان

 

 

راه سبز امید 

 

با بصیرتها این همه از جیب ملت ایران به نام مبارزه با تروریسم

خرج جنگ نیابتی با عربستان در خاک سوریه

برای نگهداری رژیم این کشور کردند

و حالا که بحران در سوریه فروکش کرده

و زمان بازسازی این کشور فرا رسیده ،

غربیها و عربها گفته اند که

تنها به شرطی حاضر به سرمایه گذاری برای بازسازی این کشور ویرانه هستند

که ایران نیروهایش را از سوریه بیرون بکشد

و لذا بزودی سوریها نیروهای ایرانی و حزب الله را از خاک کشورشان بیرون خواهند ریخت

و از این بهبعد برای همیشه راه سوریه بر روی ایرانیها بسته خواهد شد

و دیگر هیچ ایرانی ای جرات قدم گذاشتن به خاک این کشور را نخواهد داشت.

هنوز ماجرای قشون کشی ایران به سوریه پایان نیافته

با بصیرتها در پی یک ماجراجویی جدید در افغانستان

و بر هم زدن روابط تاریخی دو ملت ایران و افغانستان

با حمایت از تروریستهای طالبان و شاگردان ملا عمر هستند.

روزی نیست که تروریستهای طالبان با حمایت ایران و روسیه

مردم افغانستان را به خاک و خون نکشند.

این ماجراجویی های نظامی و مداخله جویی در امور داخلی دیگر کشورها

و حمایت از تروریسم ‌ و نوکری روسیه توسط نظام ایران

گویا هیچ پایانی ندارد

و نظام هیچوقت متنبه نخواهد شد.

علت همه این ماجراجویی های خارجی و نظامیگری‌

و تحت الحمایگی روسیه ریشه در عدم مشروعیت نظام

و فاصله گیری آن از اهداف و آرمانهای ملت

و نارضایتی عموم‌ ملت از عملکرد آن

و شکاف عمیق بین انها دارد‌.

وقتی نظامی در داخل به ملتش اعتماد و تکیه نداشته باشد

و مدام از شورش ملت در درون کشور بهراسد ،

در خارج از مرزها به ماجراجویی و دشمن تراشی

و جنگهای برون مرزی و در داخل به ترویج دشمن هراسی دست می زند.

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام