ماجرای ایران ، آمریکا، اروپا و اینستکس (قسمت دوم)

 

 

محمد شبیری

 

 

 

🔖🔳🔖 اگر برجام و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن بطور کامل محقق می‌شد تمامیت خواهان باید با اصلاحات انجام شده قدرت را واگذار می‌کردند. اما با شرایطی که ترامپ ایجاد کرد آنان را بر سر مواضع ضد برجامی برگرداند.

با خروج ترامپ از برجام، اروپا در شرایطی خاصی قرار گرفت که تبعیت از آمریکا هویت و موقعیت اروپا را بی ثبات و آمریکا با خروج‌اش وجود اروپا در معادلات جهانی را نادیده می‌گرفت، در اینجا برای اروپا موقعیت جدیدی برای زمینه سازی برای محدود کردن تسلط اقتصاد آمریکا بر اروپا (که پی‌آمد خروج ازتسلط سیاسی را نیز داشت) بوجود آمد.

اکنون اروپا راه جدیدی را برای استقلال خود پیدا کرده است؛ که ایران فقط یک بهانه و یک سوژه برای اروپاست تا در مقابل تسلط آمریکایی بر اقتصاد و مبادلات تجاری اروپا، سازوکار جدید بیابد.

این موقعیت قبل از آنکه برای ایران مفید باشد برای حفظ استقلال و تثبیت و افزایش توان اروپا در مقابل آمریکاست. یعنی در حقیقت اروپا با اینستکس از خودش دفاع می‌کند نه صرفاً از ایران.
حال در این شرایط تمامیت خواهان مجدداً بر طبل مخالفت با اینستکس را شروع کرده‌اند. برای تحقق همان فرضیهٔ کلی که برای سوار شدن دائم بر قدرت را دارند؛ و برای جلو گیری از اصلاحات دمکراتیک در کشور از هر چه که این امکان را قوت می‌بخشد مخالفت بیمارگونه انجام می‌دهند. اگر اروپا در مقابل آمریکا بتواند در قبال ایران سازوکار دور زدن تحریم آمریکایی را با موفقیت پشت سر گذارد، هم آمریکا را از تسلط یک جانبه بر اقتصاد جهانی خارج می‌شود که این به نفع اروپا و به نفع ایران است تا تحریم آمریکایی بلا اثر گردد و نیز اروپا در مقابل آمریکا به استقلال بیشتر می‌رسد تا سلطهٔ اقتصاد آمریکا ، اقتصاد اروپا را در مواقع تحریم‌ها نا کار آمد نکند.

سؤال این است که چرا با خروج تحریم ها با سازوکار اروپایی مخالفت می‌شود و عوامل تمامیت خواهان بر ای پروپاگاندای خود از یک متن شبیه هم برای مخالفت استفاده می‌کنند؟ آن‌ها می‌گویند آمریکا غیر قابل اعتماد بود، اروپا هم غیر قابل اعتماد است.
گویا سیاست از نظر ایشان(تمامیت خواهان) مبتنی بر اعتماد است! در صورتی که اساساً اعتماد موضوعی‌ست بر قواعد و قوانین بین المللی مبتنی‌ست نه به اعتماد شخصی ودوستی‌های مدرسه! اعتماد در عرصهٔ بین الملل تعریف ساده‌ای ندارد و اصل ارتباط بر منافع دو طرف مبتنی‌ست. برای این است که اینستکس را قبل از آنکه برای منافع ایران بدانیم، باید به‌عنوان سازوکار اروپا در مقابل منافع خود در مقابله با آمریکا باید دانست. اکنون آمریکا بیشترین مخالفت را با سازوکار اروپا برای دور زدن تحریم‌های ایران را دارد. در این هنگام حداقل نتیجهٔ برجام این است که آمریکا چالشی بنام اروپا را دارد تا در قبال تحریم‌های خود نتواند تنها گردانندهٔ ماجرا باشد، ایران در این موقعیت باید بتواند بهرهٔ لازم را ببرد . البته تمامیت خواهان هدف دیگری از مخالفت‌های خود دارند که پیش‌تر توضیح داده شد.