ماجرای ایران ، آمریکا، اروپا و اینستکس (قسمت اول)

 

محمد شبیری

 

 

سازو کار اروپا (اینستکس/ ابزار پشتیبان مبادلات تجاری)از چه زاویه‌ای باید دیده شود.

✍️ محمد شبیری

💠 آیا تلاش اروپا برای دور زدن تحریم‌ها صرفاً برای کمک به ایران است؟
چرا آمریکا و ترامپ علیه اینستکس (ابزار پشتبان مبادلات تجاری) سازوکار اروپایی دور زدن تحریم‌ها مخالفت و موضع گیری می‌کند؟
مگر اروپا چه کاری می‌خواهد انجام دهد که موجب عصبانیت آمریکا شده است؟
آیا اروپائی‌ها تمایل دارند که در همه امور پیرو و دنباله‌رو آمریکا باشند؟
آیا سلطهٔ آمریکایی بر اقتصادی جهان، با این سازوکار اروپایی خدشه دار خواهد شد؟

چرا برخی از مراکز قدرت و برخی از مراکز ایجاد شده برای تمرکز قدرت تمامیت خواهان ، از مقاومت اروپا در برابر آمریکا ناراحت هستند و دائم اروپا را به فریب و نا توانی و بد قولی متهم می‌کنند و به عبارت دیگر به دنبال فراری دادن اروپایی‌ها هم هستند تا آنها نیز از شرایط و سازورکار ایجاد کردن برای مراوده با ایران سرباز زند؟ چه سودی برای تمامیت خواهان دارد؟
چرا شب و روز برجام را می‌کوبند که بی‌حاصل بوده است؟
مگر ترامپ بخاطر بی حاصل بودن برجام از آن خارج شد؟ اگر برجام بی نتیجه بوده است چرا ترامپ علت ترک برجام از جانب آمریکا را یک طرفه بودن آن برای ایران اعلام می‌کند؟
چرا دلایل خروج آمریکا از برجام را که ترامپ اعلام کرده است و مهمترین و بهترین دلیل ترک آن توسط ترامپ مورد توجه قرار نمی‌دهند؟
به نظر می‌رسد یک فرضیهٔ کلی در این قضایا وجود‌ دارد، آن نیز این است که هر گونه اقدام بین المللی در کشور ما و یا هر گونه اقدام و فعالیت داخلی که موجب پیشرفت روند اصلاح در کشور باشد، بطوری‌که کشور به دمکراسی نزدیک‌تر شود، آن سوژه محل منازعهٔ تمامیت خواهان قرار می‌گیرد، و با تمام قوا در جهت تضعیف آن فعالیت و اقدام می‌کنند، حتی اگر منافع ملی کشور به خطر افتد! چرا که این گروه به قلمرو ایدئولوژیک خود معطوف هستند، و به منافع ملی بعنوان موضوع فرعی توجه می‌کنند. اگر دقت کرده باشید سران این تفکر گاهی می‌گویند اگر قرار بود اقتصاد و آزادی های اجتماعی باشد در زمان شاه که بوده است! آزادی سیاسی هم که در تفکر جریانی که به مبانی ایدئولوژیک خود پای‌بند است، بی معناست. ( برای آن حتی منافع ملی کشور را فدا می‌ کنند، تا کشور در خدمت آن باشد نه آن در خدمت کشور! )
ممکن است قابل باور نباشد ولی تمامیت خواهان از ترامپ هم خوشحال‌تر هستند که آمریکا از برجام خارج شده است! چرا؟ برای اینکه می‌دانند در مبانی اصلاحات ارتباط اقتصادی و همچنین تحریم نبودن ایران منجر به گشایش‌های توسعه گرایانه در کشور شده و با رونق توسعه، دمکراسی نیز پر رونق می‌گردد. این ‌گونه امور و گسترش دمکراسی برای تمامیت خواهان مانند سم است. آن‌ها اکنون نیز به سازوکار اروپا که تحت عنوان اینسکتس بوده است نیز با تحقیر و هجمه به آن همان روند را دنبال می‌کنند، می‌ترسند هنوز امکان ارتباط با اروپا تحریم آمریکارا ناکارآمد کند! باور می‌کنید که عده‌ای در کشور از تحریم ایران استقبال می‌کنند! چون‌که ایران در شرایط عادی و غیر تحریم را برای خود قابل حکومت نمی‌دانند!
با تمام انتقاداتی که می‌شود به حسن روحانی داشت اما راه اصلاحات را می‌توانست با عبور از تحریم ایران گشوده‌تر نماید، اگر چه در استفاده از نیروهای کارآمد اصلاح‌طلب محدودیت داشت اما توانسته بود با راه‌کار عملی بسط روابط بین المللی و ایجاد برجام برای کشور راه جدیدی را بگشاید. برای همین بود در زمانی که مذاکرات برجام هم در جریان بود تمامیت خواهان با تمام قوا از مخالفت دست بر نمی‌داشتند،!
چرا باید از بر چیده شدن تحریم‌های هسته‌ای نگران باشند؟ این نگرانی از این بود که برجام راه جدیدی برای گره گشایی از معضلات اقتصادی و همینطور عادی‌سازی روابط با جهان خواهد گشود، این راه برای دمکراتیک‌تر شدن کشور مفید و برای تمامیت خواهان که فقط برای نظام غیر دمکراتیک وجود شان تعریف خواهد داشت، خطر بزرگی بود. عقل آن‌ها حکم می‌کرد که از وقوع اتفاقی که برای دمکراسی کشور و توسعهٔ ممکلت مفید است، برای آن‌ها پیام خارج شدن از قدرت نامشروع خواهد بود دفاع نکنند و مخالفت نمایند. لذا هم در زمان مذاکرات بر طبل مخالفت کوبیدند و هم در بعد از برجام از ادامهٔ عقبهٔ برجام و برجام‌های دیگر هراسناک بودند، تا اینکه ترامپ ظهور کرد و بر اساس منویات آنان اقدام کرد. او برجام را بسود ایران دانست و از آن خارج شد؛ چیزی که تمامیت خواهان به آن اذعان نداشته و عکس آن‌ ا تبلیغ می‌کردند. خوشحالی تمامیت خواهان از خروج از برجام از خود ترامپ بیشتر بود، چون یکی آمد نجات‌شان داد.