ماجرای سد لفور و فساد در کشور

مهرداد شاکری

کافی ست یک تارموی دختران و زنان ایرانی بیرون باشد و به قول آقایان بی عفتی و ناهنجاری شکل بگیرد آنوقت آقایان حاکم بر زندگی مردم فریاد واغیرتا سر می دهند و سینه چاک می دهند و پلیس در کمترین زمان ممکن و به بدترین شکل با آنان برخورد می کنند
انگار که فاجعه ای بزرگ رخ داده است
اما همین مدعیان در حاکمیت در مقابل دزدی و اختلاس و گرانی و اسیدپاشی و قتل سکوت می کنند و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است
آنچه بنیان یک حکومت را از بین میبرد بی حجابی نیست
فساد در بدنه حاکمیت حکومت را از پای در خواهد آورد
حالا شما هر چه دلتان بخواهید داد و فریاد کنید که یک موی فلانی بیرون بود و اسلام به خطر افتاد