ماجرای پیشنهادهای حسن روحانی به محمد رضا عارف برای حضور در هیات دولت

محمد رضا عارف اخیرا از پیشنهادهای حسن روحانی به خودش در زمان آغاز به کار دولت خبر داده که او همه آن پیشنهادها را به معنای عدم تمایل روحانی به حضورش در دولت معنی کرده است.

محمد رضا عارف گفته است: در یک جلسه ای در خدمت آقای روحانی بودیم و دو سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت علمی. من برای هر سه پست نفرات مناسب تر از خودم را معرفی کردم.

محمد رضا عارف همچنین گفته است: این را برای اولین بار می گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که آقای روحانی تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد.

به نظر می رسد با توجه به این که محمد رضا عارف پست معاون اولی را در دولت دوم خاتمی بر عهده داشته و حتی محمود احمدی نژاد هم به وی پست معاون اولی را پیشنهاد داده بود ، پیشنهاد هر پست دیگری به غیر از معاون اولی را برای خود به منزله عدم تمایل به حضور فیزیکی و پایین تر از شان خود تلقی کرده است.