مادران ایرانی معمولا در ۲۹ سالگی اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند

مادران ایرانی معمولا در ۲۹ سالگی اولین فرزند خود را به دنیا می‌آورند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

در سال گذشته (۱۳۹۸) یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ نفر متولد شدند و میانگین سن مادر در زمان ولادت فرزند ۲۹.۱ سال بود.

میانگین سن پدر در زمان ولادت فرزند ۳۳.۸ سال بود.

از بین متولدان سال گذشته هزار و ۴۹۴ نفر پسر و ۵۷۹ هزار و ۶۴۱ نفر دختر بودند و نسبت جنسی حاصل از ثبت رویداد ولادت در سال ۱۰۶.۴ بود یعنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر متولد شده در سال گذشته ۱۰۶.۴ پسر متولد شده است.