مادر

سایت خبری تحلیلی نگام؛ مادر تنها مفهومیست که همواره در کنار فرزندش است. عکس روز نشنال جئوگرافیک با عنوان مادر