ماسک ابراهیم رئیسی رسید! / آیا مانند دوره قبل بسته های حمایتی دیگری هم در راه است؟

این ماسک که روی آن اسم و آرم ابراهیم رئیسی حک شده ، به عنوان یکی از اقلام تبلیغاتی این کاندیدا، معرفی شده است.

آیا مانند دوره قبل بسته های حمایتی دیگری هم در راه است؟

یا با توجه به فقدان رقیب قوی و یکه تاز بودن ابراهیم رئیسی در میدان رقابت ، خود را بی نیاز از اعطای کمک های حمایتی برای کسب رای می بیند ؟!