ماس : عدم دوری ترکیه از اروپا به نفع اروپاست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان طی سخنانی مباحثات مربوط به ناتو را مورد ارزیابی قرار داد

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان طی سخنانی مباحثات مربوط به ناتو را مورد ارزیابی قرار داد.

ماس اعلام کرد : عدم دوری ترکیه بعنوان یکی از شرکای مهم ناتو از اروپا به نفع اروپائیان است.

وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد : وضعیت موجود در شمال سوریه موضوعی است که بطور فشرده پیرامون آن تماس هایی بعمل می آوریم. به همین علت مذاکراتمان با وزرای امور خارجه ناتو تحولی مثبت است. در حال حاضر با آنکارا نکته نظرات متفاوتی داریم ولی عدم دوری ترکیه که یکی از شرکای مهم ناتوست ، از اروپا به نفع ماست.

هایکو ماس ضمن اشاره به اینکه بر عکس ادعای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اینکه ناتو دچار مرگ مغزی شده است ، گفت : بر این نظرم که وجود یک سیستم تقویت کننده ناتو تاثیر نتیجه مثبتی خواهد داشت.

ماس ضمن اشاره به اینکه بجای یک بافت جایگزین ناتو به یک ساختار تقویت کننده ناتو و یک بافت اروپایی نیازمندیم اعلام کرد : البته که اروپا برای حفظ امنیت خود باید مسئولیت بیشتری بر عهده گیرد. به همین علت تقویت همکاری ها در سیاست امنیتی تصمیم درستی است ولی این ساختی نیست که بتواند جایگزین ناتو شود برعکس باید بافتی باشد که ناتو را کاملا قدرتمند و توانا سازد .