مافیایی که رحمانی را وزیر کرد!

اکبر اعلمی

رییس جمهور در اقدامی قابل تقدیر رحمانی را از وزارت صمت عزل کرد

هرچند دیرهنگام اما در اقدامی قابل تقدیر سرانجام رحمانی وزیر صمت بادستور رئیس جمهور برکنار شد

رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

اکنون جا دارد کل انتصابات، نقل و انتقالات انجام شده، عملکرد معدن مس سونگون و موسساتی مانند ایران خودرو و سایپا، همچنین دارایی‌های برخی عوامل و پادوهای رحمانی و دو وزیر پیش از او در مجلس و خارج از آن و نیز مافیایی که در وزیر شدن رحمانی تلاش زیادی کرده بودند از جمله برخی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس و گماشتگان رحمانی، نعمت‌زاده و شریعتمداری در سمت‌های مختلف که سبب ایجاد اختلال در صنعت و افزایش نجومی قیمت خودروهای بی‌کیفیت شده‌اند، دقیقا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و افراد ناتوانی که صرفا با استفاده از روابط به مناصبی دست یافته‌اند هرچه سریعتر برکنار شوند.

جا دارد بعضی‌ از آقایان هم بدون شناخت به تعریف و تمجید از افراد نپردازند.