مافیای لبنیات به دنبال خروج ۳ هزار میلیارد از کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

۸ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی با کمک وزارت جهاد کشاورزی با گران کردن شیر به دنبال خروج ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بدون پرداخت عوارض هستند.

شیر را گران کردند تا به بهانه آزادسازی قیمت شیر صادرات کره و شیر خشک را انجام دهند.

در حال حاضر ۵۰ هزار تن شیر خشک و ۴۸ هزار تن کره در کشور داریم که با شیر ارزان قیمت دولتی ۴ هزار تومان و نهاده دامی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده است.

چطور امکان دارد وزیر، نمایندگان این ۸ نفر را پای میز مذاکره بنشاند و به جای دفاع از تهیه نهاده‌های دامی و برطرف کردن مشکلات دامداری‌های کوچک با یک مصوبه باعث نابودی دام‌های مولد و تولیدکنندگان شیر شود.

سوال اینجا است چرا وزیر بحث شیر خام را در کنار شیر خشک و کره قرار داده است؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی ایران گفته است : در جلسه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی خطاب به وزیر گفتم به فکر سفره مردم باشید ولی ایشان گفتند من بهزیستی نیستم!