مال‌اندوزی شریک تجاری مجتبی خامنه‌ای با تضییع حقوق کارکنان و پیمانکاران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

یکی از پیمانکارانی که به مدت بیش از دو سال پروژه‌ای را در مجموعه “ایران‌مال” به پایان رسانده، هیچگونه وجهی از مبلغ قرارداد را دریافت نکرده است.

پیمانکاری به نام “وحید اقبالی” از سال ٩۵ به مدت ٢ سال و ۶ ماه در پروژه مجموعه ایران‌مال متعلق به علی انصاری شریک تجاری بیت رهبری فعالیت داشته، تاکنون موفق به دریافت پول خود نشده است.

وی در سال ٩٨ به دلیل فشار روانی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارگران، حین اقدام به خودسوزی با قول مساعد مدیر پروژه “محسنی کبیر” از این اقدام خودداری کرده بود.

این مالباخته در حالی که به ۵٠ کارگر حاضر در پروژه از سال ٩۵ بدهکار است، تاکنون به هیچ مبلغی از طلب دو میلیارد و ١٠٠ میلیون تومانی خود، دست نیافته است.

پیشتر نیز گزارش هایی دریافت شده بود که علی انصاری یکی از شرکای تجاری بیت رهبری، در مجتمع تحت تملک خود واکسن‌های فایزر و مدرنا را با قیمت‌ ١٢ و ١۵ میلیون تومانی به فروش می‌رساند.

طبق گزارش پیشین، در این مجموعه پس از اخذ وجه از خریداران، واکسن‌های مدرنا و فایزر توسط یک پرسنل درمانی متخصص به افراد تزریق می‌شود.