مانور روی اذن رهبری، رپورتاژ برای رئیسی است!

شنیده ها

مصباحی‌مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز گفته: رئیسی منتظر اذن رهبری است و اگر از ناحیه رهبری مخالفتی نباشد مانعی برای حضور در انتخابات ١۴٠٠ ندارد.بعید است اجماع در حد آقای رئیسی بر روی گزینه‌های دیگر پدید آید و کار سختی است.

اینکه برخی مدام بر اذن رهبری برای ورود رئیسی به انتخابات تاکید می‌کنند به نوعی رپورتاژ زودهنگام برای کاندیداتوری ابراهیم‌رئیسی است!

اینکه در جامعه‌ای که قشری برای شرکت در انتخابات شک دارند و فضا برای بدنه رای ثابت اصولگرایان آماده‌است، مدام فردی را با اذن رهبری مهر تایید بزنند گرا دادن و تبلیغ محسوب می‌شود تا اگر گزینه دیگر نیز از این جماعت قصد نامزدی داشت قبل از رای‌گیری با کلید‌واژه “اذن‌رهبری” از میدان به در شود.

همانگونه که امثال حسن‌خمینی با عدم اذن رهبری از رقابت کنار رفتند.

اگر رئیسی برای جایگاه‌های دیگر جانمایی شده باشد با ۱۶میلیون رای در کشور ۸۵میلیونی مشروعیت لازم را نخواهد داشت و هر گزینه‌ای که سبب ریزش یا تقسیم رای او شود برنامه را بر هم می‌ریزد برای همین باید از تقسیم رای جلوگیری شود.