مانور نظامی مشترک عمان و فرانسه

پایگاه خبری / تحلیلی نگامعمان از آغاز مانور نظامی مشترک با فرانسه خبر داد

عمان از آغاز مانور نظامی مشترک با فرانسه خبر داد. 

بموجب گزارش خبرگزاری رسمی عمان ، مانور نظامی مشترک دو کشور در شهر ” Soissons ” در شمال فرانسه آغاز شده است. 

در رابطه با محتوا و برنامه مانور نظامی مشترک ده روزه دو کشور که قرار است ۲۸ ام ماه نوامبر به پایان برسد، اطلاعات بیشتری ارائه نگردید. 

عمان در ماه سپتامبر نیز با آمریکا و انگلستان مانور نظامی مشترک هوایی ترتیب داده بود.