مانیفست اصولگرایان، حذف‌گرایی است / یادداشت

✍️ داوود حشمتی

جریان اصولگرا را به معنای تام کلمه می توان «حذف‌گرا» دانست. آنها حیات خود را در نبود دیگران می بینند و عینک حذفی همیشه برچشم دارند. این وضعیت با توجه به نزدیک شدن به هر انتخابات اوج می گیرد. و مهمتر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی به دلیل کثرت کاندیداها جام حذفی در اصولگرایان مدتی است آغاز شده است.

محمدرضا باهنر در مصاحبه ای مفصل با روزنامه شرق به بررسی وضعیت روز پرداخته و در مورد انتخابات پیش رو به نقد اصولگرایان پرداخته می گوید: «اصولگرایان مشکلی که دارند این است که اگر کسی به‌ نظر آنها ذره‌ای از اصولگرایی‌اش کم یا زیاد شده باشد می‌گویند بد است و باید او را بیرون بیندازیم»

این جمله را هم می توان اعتراف صریح دانست و هم گلایه روشن . باهنر از میان اصولگرایان است و سالها از سرسلسله های آنها به شمار میرفت. او خوب میداند، و طعم این چوب را خورده است. چوبی که می توان آن را «حذف‌گرایی» نامید.

اصولگرایان کم یا زیاد همه به تفکر حذفی اعتقاد دارند. آنها همواره خود را با دیگری مقایسه می کنند که چه کسانی را با چه متر و معیاری بیرون از دایره قرار دهند. هواداران جلیلی، قالیباف را یک اصولگرای ناب نمی دانند. قالیباف لاریجانی را و لاریجانی دیگری را.

مدت ها پیش وقتی یکی از مجریان نزدیک به پایداری و سعید جلیلی نظر سردارسعید قاسمی را در مورد قالیباف سئوال کرد، در برنامه گفت: «به او اطمینان نداشتم از زمان جنگ تا به امروز»به عبارت روشنتر او با خط کش حذفی‌گرایی نگاه میکرد که آیا قالیباف آنطور که باید اصولگرای ناب به شمار می رود یا نه؟

اما نکته اینجاست که امروز لبه تیز حذف گرایان به خودی ها رسیده است. تا زمانی که فعالان دیگر در عرصه سیاست حضور داشتند، آنها به اجماع می رسیدند و تیغ حذف را از آنها سیراب می کردند. اما حالا این تیغ به خودی ها رسیده و فریاد کسانی چون باهنر را هم در آورده است.

متاسفانه باید گفت سکوت امثال باهنر در طی سالهای متمادی بود که این آسیاب را به نوبت راه انداخت و امروز در آن نقطه و فردا در نقاط بالاتری دیده و احساس خواهد شد. مانیفست حذف گرایان هیچ سلیقه و تفاوت سلیقه و نظری را نمی پسندد. به باور آنها همه اعضا و بدنه باید یک طور فکر کنند و یک گونه عمل نمایند. حالا این حذف گرایی، منجر به راه افتادن یک «جام حذفی» برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شده است.

حذف‌گرایان تنها در چنین فضایی می‌توانند نفس بکشند و سیاست‌ورزی کنند و در این مسیر هر آنکس که قدرت بیشتری دارد یا به منابع قدرت نزدیکتر است در حذف دیگران موفق‌‌تر بوده است.