ماه و مشتری؛ عکس روز ناسا

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در این تصویر، قمر زمین یعنی ماه و سیاره مشتری به همراه بزرگ‌ترین قمرهایش یعنی گالیله و اروپا را مشاهده می‌کنید.