ما را به خیر تو امید نباشد،شر مرسان

سیدنادر آموزگار

آقای خامنه ای با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی مبنی بر لزوم استفاده از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات سیل زدگان که بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است مخالفت کرد. بیشترین استفاده از این صندوق را تا کنون به ترتیب احمدی نژاد، بدون هیچ حساب و کتابی، سپاه در چندین نوبت با حکم رهبری، و صدا و سیما در دو نوبت، باز با فرمان رهبر داشته اند. تشکیل این صندوق ابتکار آقای خاتمی از محل مازاد فروش نفت با هدف توسعه صنایع ملی و زیرساخت ها به نفع نسل های بعدی بود که با اختصاص منابع آن به جبران خسارات سیل همخوانی کامل دارد، و لذا مخالفت رهبر با این پیشنهاد در شرایط سخت اقتصادی جاری واقعا ناامید کننده است.