«متری شیش و نیم» مخاطبان «ابد و یک روز» را جا گذاشت

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، «متری شیش و نیم» با گذشتن ۶۰ روز از اکران به مجموع ۲ میلیون مخاطب رسید.

به گزارش انتخاب، «متری شیش و نیم» با گذشتن ۶۰ روز از اکران به مجموع ۲ میلیون مخاطب رسید.

«ابد و یک روز» در تمام مدت اکرانش به ۱ میلیون و ۶۰۷ هزار مخاطب رسید و تا ۲۰ اردیبهشت به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار مخاطب رسیده بود.

«ابد و یک روز» در پر مخاطب ترین روز اکرانش ۳۸ هزار مخاطب داشت اما «متری شیش و نیم» به رکورد مخاطب روزانه ۱۰۸ هزار مخاطب رسیده است

«متری شیش و نیم» تا کنون رکورد بیشترین مخاطب روزانه یک فیلم غیرکمدی دهه نود را در اختیار دارد.